CHÙA TỪ QUANG

Ba nghiệp lắng thanh tịnh

Gửi lòng theo tiếng chuông

Nguyện người nghe tỉnh thức

Vượt thoát nẻo đau buồn

Thầy trụ trì: ĐĐ Thích Giác Thiện

B1/7, QL1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Văn phòng chùa:

ĐT: 37562412 . 0986386273 (Chú Minh)

01227528192 (Cô Loan)

Email: tuquangbc@yahoo.com.vn

https://chuatuquang.wordpress.com

Advertisements
%d bloggers like this: